หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 66,574 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-7 ตำบลระวะ
22 ส.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายออกบ้านนาป๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ส.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (หลักสุตร : อบรมให้ความรู้เยาวชนตำบลพังยางให้ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560)
22 ส.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิหาคม 2560
22 ส.ค. 60
3
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
21 ส.ค. 60
61
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
21 ส.ค. 60
65
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดให้บริการตามแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในพื้นที่เขต 4
21 ส.ค. 60
65
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข “หาดใหญ่ชีวาสุข”
21 ส.ค. 60
64
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสงขลา - นาทวี หมู่ที่ 5
21 ส.ค. 60
51
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทืติกคอนกรีตหมู่ที่3
21 ส.ค. 60
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางอแสฟัตท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้่องถิ่น สข 2039 สายคูหา หมู่ที่4-บ้านทัพหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลคูหา
21 ส.ค. 60
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะมวง ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
44
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุโบร์จง - คลองลึก หมู่ที่ 4,6 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
43
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าหนองหนูโผง - ถนนชลประทานซอย 2 ขวา หมู่ที่ 8-9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านน้ำเค็ม - ชลประทาน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
12

»ข้อมูลทั้งหมด 66,574 รายการ