หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 68,790 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ กิจกรรมจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ณ มูลนิธิไฉ่ซิ่งเอี๊ยะ
24 ต.ค. 60
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่และเครื่องเสียง กิจกรรมจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี 2561
24 ต.ค. 60
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ กิจกรรมจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ
24 ต.ค. 60
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาดูแล บำรุง รักษาสนามหญ้า สนามติณฯ
24 ต.ค. 60
1
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ตัดแต่ง ต้นไม้ ถางหญ้า โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
24 ต.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
24 ต.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลาน ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งลาน
24 ต.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
24 ต.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแค หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแดง
24 ต.ค. 60
6
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.102-07 สายบ้านแค หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแดง
24 ต.ค. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล ประกาศเทศบาลตำบลลำไพล เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 ต.ค. 60
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
24 ต.ค. 60
40
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ
24 ต.ค. 60
35
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ แผนการเข้าถวายดอกไม้จันทน์ของส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานศึกษา
24 ต.ค. 60
43
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ลำไพล ประกาศ การกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสิรม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปัการศึกษา 2560
24 ต.ค. 60
42

»ข้อมูลทั้งหมด 68,790 รายการ