หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 34,581 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายข้างศาลาเอนกประสงค์ ม.5
1 เม.ย. 58
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพะวง หมู่ที่ 2 ตำบลพ
1 เม.ย. 58
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือปิดประกาศ การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ อบต.วัดขนุน
1 เม.ย. 58
70
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับช้าง อบต.ทับช้าง จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนเมษายน 2558
1 เม.ย. 58
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพรุ
1 เม.ย. 58
64
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ " Hatyai Orchid Paradise "
1 เม.ย. 58
79
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ ขอเชิญทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1 เม.ย. 58
77
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อ คสล.บ้านยา
1 เม.ย. 58
78
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงกลมขอบเหล
1 เม.ย. 58
73
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันและสรรหา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
1 เม.ย. 58
75
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาสีทอง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขออพรผู้สูงอายุ
1 เม.ย. 58
69
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
1 เม.ย. 58
256
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
1 เม.ย. 58
261
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง สรุปผลการดำเนินการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558
1 เม.ย. 58
269
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายกลางทุ่งจากคลองปะโอ-ถนนตา
1 เม.ย. 58
260

»ข้อมูลทั้งหมด 34,581 รายการ