หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,628 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560 อบต.บ่อดาน
26 ต.ค. 59
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ วันที่ 26 ต.ค. 59
26 ต.ค. 59
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศเทศบาลเมืองเขารุปช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559
26 ต.ค. 59
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศเทศบาลเมืองเขารุปช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559
26 ต.ค. 59
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศเทศบาลเมืองเขารุปช้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2559
26 ต.ค. 59
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะและสวนสุขภาพประจำปี 2560 ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
25 ต.ค. 59
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร ส่งประกาศสอบราคา
26 ต.ค. 59
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อ
26 ต.ค. 59
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคูหา ประจำีปงบประมาณ พ.ศ. 2559
26 ต.ค. 59
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า
26 ต.ค. 59
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองม่วงงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
26 ต.ค. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน เรื่อง ประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อดาน
26 ต.ค. 59
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระวะ ขอเชิญพสกนิกรร่วมลงนามถวายความอาลัย
26 ต.ค. 59
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
26 ต.ค. 59
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
26 ต.ค. 59
6

»ข้อมูลทั้งหมด 57,628 รายการ