หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 72,596 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.23010 สายบ้านคลองนกกระทุง - โรงเหล็ก - วัดคงคาเลียบ (ช่วงบ้านคลองนกกระทุง - โรงพักเก่า ) หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้า
18 ม.ค. 61
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.23027 สายเรียงราษฎร์ร่วมใจ - หัวควน (บ้านคลองนกกระทุง หมู่ที่ 6 - บ้านหัวควน หมู่ที่ 4)
18 ม.ค. 61
27
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
18 ม.ค. 61
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาภูมิภาคบริเวณชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 61
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ลำไพล ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18 ม.ค. 61
19
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตลาดน้ำคลองแดน
18 ม.ค. 61
11
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18 ม.ค. 61
10
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา
18 ม.ค. 61
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่องเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ และซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่ตำบลนาหม่อม
18 ม.ค. 61
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลเมืองควนลัง
18 ม.ค. 61
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลาน ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งลาน
18 ม.ค. 61
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประชามสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูงรังสายสระโพธิ์ ต.วัดจันทร์
18 ม.ค. 61
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
18 ม.ค. 61
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางเหรียง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561
18 ม.ค. 61
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นยุงสาร Deltamethrin 1% ขนาด 1 ลิตร ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลปาดัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 61
2

»ข้อมูลทั้งหมด 72,596 รายการ